preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 4. 2011.

Ukupno: 986109
Knjižnica i čitaonica IV. osnovne škole Bjelovar

Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu!

ŠKOLSKA KNJIŽNICA

IV. OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR

Osnovni podaci o knjižnici:

Knjižni dioNaša knjižnica postoji od 1973. god. veličine 100 m2, a obuhvaća dvije prostorije: čitaonicu i knjižni dio. Smještena je u prizemlju škole kraj glavnih ulaznih vrata. Opremljena je s novim namještajem 2009. godine koji se kontinuirano obnavlja svake godine.

Knjižnični fond trenutno sadrži 10.500 primjeraka knjiga (40% učenička lektira) i 2.500 primjeraka časopisa. Knjižničarka vodi financijski plan nabave, a nabava se vrši uglavnom preko osnivača, iz vlastitih sredstava i iz donacija.

Osim dviju navedenih prostorija, knjižnica posjeduje i dislocirani odjel - malu razrednu knjižnicu u jednom ostakljenom ormaru s 200 knjiga u područnoj školi Gornje Plavnice. Knjižničarka vodi uslugu dostave knjiga u područnu školu svaki mjesec za potrebe nastave (lektire i stručnu literaturu). Posjedujemo i zbirku naslova na engleskom, njemačkom i mađarskom jeziku za učenike viših razreda.

ČitaonicaKnjižničarka provodi nastavu Knjižnično-informacijske pismenosti u svim razredima i obrade lektirnih naslova na drugačiji način u nižim razredima. Knjižničarka vodi i dvije izvannastavne aktivnosti: Čitače i Šahiste. S njima ide na županijska i državna natjecanja iz čitanja i šaha. Iz čitanja smo već dvije godine među prvima u županiji i prisutni na državnim natjecanjima, a iz šaha smo među prve tri ekipe u županiji. 

Knjižničarka je nositeljica i sudionik raznih knjižnično-čitateljskih projekata i aktivnosti kao što su Čitanjem do zvijezda, Nacionalno natjecanje iz čitanja na glas, Međuškolski književni kviz, Čitamo mi, u obitelji svi, Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, I ja želim čitati, Čitanje ne poznaje granice te drugih projekata i aktivnosti. 
Provodimo projekte i s kolegicama iz stranog jezika tipa Bookmark project, i dr. 

Police za časopiseU knjižnici održavamo književne susrete s mnogim poznatim piscima, obilježavamo razne značajne datume, godišnjice rođenja slavnih osoba i događaje radionicama (edukativnim i kreativnim), izložbama, kvizovima i predavanjima stručnjaka i naših dragih vanjskih suradnika. Surađujemo s mnogim kulturnim ustanovama i udrugama.
Našim učenicima i zaposlenicima želimo približiti knjižnicu na način da ju počnu smatrati mjestom za druženje i aktivno provođenje slobodnog vremena te mjestom uvijek dostupnih izvora informacija u različitim oblicima.E-kutak

Knjižnica radi dnevno punih 6 sati u jednoj smjeni i poslužuje 800 učenika i 85 zaposlenika. 

Knjižničarka u svom zaduženju rada obavlja četiri djelatnosti:
a) neposredno odgojno-obrazovni rad s učenicima, učiteljima i stručnim suradnicima (25h tjedno)
b) stručno knjižničarsku djelatnost (5h tjedno pod nastavom, praznicima 25h tjedno)
c) javno-kulturnu djelatnost (5h tjedno)
d) ostale poslove (5h tjedno)

Školska knjižnica je mjesto u kojem se pohranjuje, čuva, stručno obrađuje i daje na korištenje knjižna i neknjižna građa. Školska knjižnica je sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa škole.

Knjižnica 2016. g.Kontakt podaci:

Adresa: Poljana dr. Franje Tuđmana 1, 43000 Bjelovar

Tel./fax. + 385 (0)43 225 025

E-mail adresa: skolska.knjiznica@os-cetvrta-bj.skole.hr

Službena web stranica: http://www.os-cetvrta-bj.skole.hr/knjiznica

Facebook stranica knjižnice

Stranica na portalu Knjižničari.hr

Radno vrijeme knjižnice

Dan Radni sati
Ponedjeljak 13h-19h
Utorak 8h-14h
Srijeda 13h-19h
Četvrtak 8h-14h
Petak (1. i 3. u mjesecu) 8h-14h
Petak (2. i 4. u mjesecu) 13h-19h

Fond knjižnice možete pretražiti tako da željeni upit upišite u dolje navedeni prozorčić: smiley

 

Knjižnica u brojkama 2019.

Poslanje školske knjižnice:

Školska knjižnica posjeduje informacije i znanjaPoslanje školske knjižnice u materijalnom, digitalnom i eletroničkom obliku (knjiga, časopis, DVD…) i u osobi knjižničara te omogućuje pristup informacijama ili znanju koje je u vlasništvu knjižnica ili se nalaze na internetu.

Školska knjižnica pruža učenicima i djelatnicima škole obavijesti i bitne spoznaje za uspješno uključivanje u suvremeno društvo znanja. Ona omogućuje učenicima stjecanje vještina za doživotno učenje, razvija njihovu maštu i pomaže im da postanu odgovorni građani.

Knjižnične se usluge pružaju svim učenicima i djelatnicima škole bez obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću suvremenih tehnologija.

Knjižnica je svojim djelovanjem i aktivnostima potpora nastavnom planu i programu škole i ostvaruje suradnju s učenicima, nastavnicima, ostalim stručnim suradnicima i roditeljima.

Osnovni ciljevi djelovanja knjižnice:

1) Potpora obrazovnim i odgojnim zadacima zacrtanim u nastavnom planu i programu škole;

2) Poticanje čitateljskih navika i razvijanje estetskog uživanja u čitanju i učenju;

3) Omogućavanje stjecaja stvaralačkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija kao pomoć pri učenju, te poticanje mašte i uživanja u čitanju;

Knjižnica - poslanje4) Poticanje svih učenika da nauče i koriste vještine koje će im pomoći pri vrednovanju i korištenju informacija;

5) Organiziranje aktivnosti koje raazvijaju kulturnu i društvenu osviještenost;

6) Suradnja s učenicima, nastavnicima, administrativnim osobljem i roditeljima radi postizanja ciljeva škole i knjižnice;

7) Promicanje načela da su sloboda mišljenja i slobodan pristup informacijama preduvjet za uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom društvu

8) Promicanje korištenja školske knjižnice u školskoj i široj društvenoj zajednici.

Knjižnica djeluje u skladu s  s Etičkim kodeksom Hrvatskog knjižničarskog društva, Hrvatske mreže školskih knjižničara, Hrvatske udruge školskih knjižnica i Međunarodnim etičkim kodeksom za knjižničare i informacijske stručnjake.

Etički kodeks školskih knjižničara: http://www.husk.hr/udruga/eticki%20kodeks%20prijedlog.htm

Bonton, pravila i kućni red školske knjižnice:

Bonton - knjižnica1) Rok za vraćanje posuđene knjige je 14 radnih dana! Za časopise je rok 5 radnih dana, a za AV građu 2 radna dana. Pazi na rok vraćanja knjige kako bi svi stigli pročitati lektiru!

2) Nema posudbe knjižnične građe bez članske iskaznice! Članska iskaznica otvara vrata knjižnice pa je zato treba čuvati i ponijeti pri svakoj posudbi.

3) U knjižnici teba vladati red i mir. Poštuj kućni red i potrudi se biti tiho! Ne trči i ne igraj se lovice po knjižnici! Ne ometaj uobičajene radove knjižničara i drugih korisnika knjižnice. Kada se u knjižnicu uđe u njoj se stoji u redu i ne smije se praviti buka i galama, a pogotovo nered.

4) Pristup policama s knjigama je slobodan. Svaka knjiga u knjižnici ima svoje posebno mjesto. Ako ne znaš gdje se knjiga nalazi ili kako se zove, pitaj knjižničarku!

5) Pazi na knjigu koju čitaš da je ne izgubiš! Ne šaraj po knjizi! Ne trgaj i ne presavijaj listove! Ne izrezuj slike! Ne podcrtavaj dijelove knjige! Pazi na posuđene knjige kao da su tvoje vlastite. Knjiga je naš prijatelj!

6) Oštećena ili izgubljena knjiga mora se vratiti! Za uništenu knjigu učenik plaća 10% vrijednosti knjige, a Ponašanje prema knjiziza izgubljenu 50% vrijednosti!

7) Nema jela ni pića u prostorijama školske knjižnice jer knjižnica nije blagavaona.

8) U školskoj knjižnici se, kao i u svim prostorijama škole, moraju nositi papuče!

9) Pazi na računala i ostalu informatičku opremu u knjižnici! Ne koristi mobitel u knjižnici kako ne bi ometao druge u radu. Pospremi iza sebe!

10) Ne upotrebljavaj vulgarne, proste i uvredljive izraze u školskoj knjižnici.

11) Knjižnica je otvorena svakim nastavnim danom prema rasopredu donesenom početkom školske godine istaknutom na vratima knjižnice. Ako knjižničarku ne zatekneš u prostorijama knjižnice u radnom vremenu, sigurno je negdje u školi (na sastanku, kod ravnatelja, tajnice, računovotkinje, u razredu, i slično) te dođi opet. Knjižničarka se trudi pod odmorima i pod međusmjenom biti stalno u knjižnici. Potrudi se i ti pa dođi u to doba do nje.

Budite pristojni, odgovorni i pametni korisnici knjižnice!

Kućni red školske knjižnice je u skladu sa kućnim redom škole.

Više: http://www.zbornica.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=702&Itemid=108

Izvannastavne aktivnosti u knjižnici:

Mali knjižničarihttp://os-cetvrta-bj.skole.hr/nastava/slobodne_aktivnosti_pn/mali_knji_ni_ari (NEAKTIVNI OD 2015.)

Čitačihttp://os-cetvrta-bj.skole.hr/nastava/slobodne_aktivnosti_pn/_ita_i

Šahisti http://os-cetvrta-bj.skole.hr/nastava/slobodne_aktivnosti_pn/_ahisti​

Ne guglajte - pitajte knjižničare!

Ako trebate pomoć oko pisanja referata, seminara, zadaće, ili jednostavno ne znate kako pronaći neku knjigu, slobodno se obratite vrsnim knjižničarima na web-portalu: http://www.knjiznica.hr/pitajte-knjiznicare/ ILI svojoj knjižničarki.

Što knjige ne vole?

http://www.knjiznice.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2319%3Adejana-kurtovi-qto-knjige-ne-voleq&catid=45%3Aproza&Itemid=68

Korisni linkovi:

http://library.foi.hr/m3/jgupit.asp?B=258&N=&V=&J=&K=&O=&S=&P=P&U=

http://www.skole.hr

http://www.knjiznice.info/

http://www.knjiznica.hr/home.php

http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php

http://www.elektronickeknjige.com/

http://frangalovic.com/

http://webstilus.net/

http://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ&feature=player_embedded

http://www.bjkazaliste.hr/hr/predstave-za-djecu

Knjižničarka:

Dejana Bedeković, dipl. knjižničarka, prof. povijesti i filozofijeKnjižničarka

Životopis:

Završila studij povijesti i filozofije na Filozofskom fakultetu Zagreb 2008. i studij bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu Zagreb 2009.

Od 1. rujna 2009. radi kao školska knjižničarka IV. OŠ Bjelovar i vrlo je ponosna na svoj posao.

Članica je HKD-a (Hrvatskog knjižničarskog društva)  i njihovog ogranka Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, HČD-a (Hrvatskog čitateljskog društva), HUŠK-a (Hrvatske udruge školskih knjižničara) i HPKZ-a (Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, ogranak Bjelovar) te tajnica Hrvatske mreže školskih knjižničara (HMŠK), jedne od najvećih udruga školskih knjižničara (2. mandat).

Sa svojom mentoricom i kolegicama objavila je 2008. g. rad o anonimnosti korisničkih podataka u knjižnicama u Hrvatskoj i Nizozemskoj. Autorica je mnogih članaka, radova i projekata iz područja knjižničarstva.

Drugi o našoj knjižničarki:

"Posjet IV. osnovnoj školi u Bjelovaru bio je doživljaj kakav čovjek voli zadržati u pamćenju. Dobra škola -- čast ravnatelju. Dobra djeca -- čast učiteljima. Divna knjižničarka Dejana Kurtović sve je pažljivo pripremila, dobro organizirala, štoviše -- pročitala tucet mojih knjiga. Svaka čast, i ja sam počašćen." (Lujo Ludwig Bauer, 2011.)

"Ako slovu B (Bjelovar) dodate D od Dejana Kurtović i datum 27.5.2013. i urnebesni pozdrav koji me dočekao, dobit ćete rješenje: Knjižnica i čitaonica IV. osnovne škole Bjelovar :D Hvala učenicima, hvala nastavnicima, a prije svega predragoj Dejani koja je sve organizirala. Unaprijed se veselim ponovnom susretu!" (Sonja Smolec, 28.5.2013.)

"Knjižničarka na tajnom zadatku, samozatajni erudit i pritajeni altruist, polako ubire plodove strpljivog, predanog rada." (Vlado Karagić, 20.12.2019.)

Važeći dokumenti knjižnice se nalaze u privicima: GPP 2019-2020 DB.pdf
 Knjizni fond skole2019.pdf
 Lektire po razredima-popis.pdf
 Letak-promotivni.doc
 Lutkarski igrokazi-bilten.pdf
 Obrazac koji je potreban ispuniti da bi se dobila iskaznica.doc
 Our country, city, school and school library - presentation.ppt
 Popis filmova za medijsku kulturu nase skole.pdf
 Popis preporucne literature o disleksiji.pdf
 Povijesne knjige u nasoj knjiznici.pdf
 Pravilnik o radu skolske knjiznice uskla en s novim ZOOS-IV. OS Bjelovar 2017.pdf
 Pravilnik o uporabi racunala za korisnike skolske knjiznice IV. OS Bjelovar 2017.pdf
 Pravilnik o zastiti knjiznicne gra e u knjiznici IV. OS Bjelovar 2016.pdf
 Pravilnik-skraceni opis.doc
 Prijedlog pedagosko-psiholoske literature-2015.pdf
 Prijedlog pedagosko-psiholoske literature-2015-zima.pdf
 Prijedlog pedagosko-psiholoske literature-2016-duza verzija.pdf
 Prijedlog pedagosko-psiholoske literature-2017.pdf
 Projekti-knjiznica-2017.pdf
 Slikovnice-IV. OS Bjelovar2009.pdf

Oglasna ploča

Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


e-Dnevnik

e-Dnevnik
Lista linkova je prazna

Dokumenti

Djetinjstvo bez gladi
preskoči na navigaciju